Moje spotkanie z Grabowcem

Pierwsze moje spotkania z tą miejscowością miały miejsce jeszcze w czasie moich lat szkolnych, poprzez kolegów i koleżanki z którymi razem uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcącego w Siennie. W 1982 roku wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu gdzie ówczesnym wicerektorem był ks. Dr Zbigniew Majchrzyk pochodzący z Wólki Modrzejowej Koloni która należy do grabowieckiej parafii. Niezwykły kapłan, filozof - otwarty na drugiego człowieka i umiejący zauważyć go i docenić. Był on moim profesorem i wychowawcą przez dwa i pól roku do chwili swej nagłej śmierci 10 grudnia 1984 roku.

W grudniu 2005 roku Jego Ekscelencja Ks. Bp. Zygmunt Zimowski ordynariusz Diecezji Radomskiej wobec przedłużającej się choroby ks. Kan. Antoniego Barszcza proboszcza parafii zamianował mnie administratorem parafii. Piękny zabytkowy kościół pw. św. Mikołaja z barokowymi organami i rozpoczęty jego remont. Posługę w tej wspólnocie parafialnej rozpocząłem praktycznie od Świąt Bożego Narodzenia. Zaskoczyła mnie wielka życzliwość i otwartość wszystkich parafian. Mimo że na zewnątrz był wielki mróz i zima stulecia to entuzjastyczne przyjęcie i gorące serca parafian rozpalały mój zapał do pracy w tej parafii. Pierwsze odwiedziny kolędowe, poznawanie nowych parafian i miłe zaskoczenie - wszystkie rodziny w parafii przyjmują kapłana po kolędzie nie ma innych wyznań. Parafianie mili, serdeczni interesują się sprawami kościoła, pragną by polepszył się stan materialny budynków kościelnych. Zachęcają wprost do podjęcia budowy nowej plebani, kontynuowania rozpoczętych remontów świątyni. Sami deklarują wszelką pomoc w tych pracach. Po kilkutygodniowych konsultacjach i staraniach o pozwolenia 6 maja 2006 roku rozpoczęliśmy prace ziemne przy budowie nowej plebanii. Od samego początku budowy nowej plebani wszyscy parafianie mocno zaangażowali się w to dzieło. Każdego dnia grupy parafian we wszystkich przedziałach wiekowych służyły pomocą przy budowie. Poświęcali swój czas, talent i środki materialne dla tego nowego domu, by on był jak najwspanialszą wizytówką parafii. Efektem tych prac jest ten nowy, piękny budynek plebanii obecnie wykańczany. Budowa jego trwała bardzo krótko, bo niespełna dwa miesiące. Ale prace materialne i zaangażowanie parafian to nie tylko budowa plebani. Są to również prowadzone prace przy remoncie kościoła, budowie nowego parkingu, prace porządkowe na cmentarzu grzebalnym. W kościele rozpoczął się remont barokowych organów nad którym nadzór konserwatorski prowadzi profesor Wiktor Łyjak z Warszawy. Tych prac jest jeszcze wiele, na niektóre nie możemy obecnie sobie pozwolić z braku środków materialnych. Stąd nasza otwartość na jakiekolwiek gesty dobrej woli z zewnątrz i prośba o pomoc i wsparcie.

Życie parafii grabowieckiej to nie tylko sprawy materialne, ale też duchowe i kultywowana tradycja. Parafia nasza jest bardzo pobożna i religijna co przejawia się wysokiej frekwencji na niedzielnych Mszach Świętych, w uczestnictwie w nabożeństwach liturgicznych. Wyrazem wielkiej pobożności i głębokiej religijności parafii są powołania kapłańskie i zakonne. A z parafii pochodzą: wspomniany na początku nieżyjący ks. Dr Zbigniew Majchrzyk - spoczywa na grabowieckim cmentarzu. Ks. Kan. Jerzy Siwiec - proboszcz par. Trójcy Świętej w Jędrzejowie - dziekan dekanatu jędrzejowskiego, Ks. Kan. Wiesław Murzyn - proboszcz z Czyżowa Szlacheckiego, Ks. Kan. Wiesław Skrzypczyk - proboszcz par. pw. Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Św., Ks. Roman Majchrzyk - prof. Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, a do kapłaństwa przygotowuje się Łukasz Sypuła - alumn III roku WSD w Radomiu. Z parafii również pochodzi s. Halina Włodarska należąca do Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, a pracująca w Sandomierzu.

Każdego roku wszyscy parafianie i sięgający swymi korzeniami grabowieckiej ziemi gromadzą się w niedzielę po 16 lipca na odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Do tradycji należą śpiewane w każdej miejscowości przy przydrożnych krzyżach i figurach majówki przy licznym zaangażowaniu najmłodszego pokolenia.

Wyrazem zewnętrznej otwartości jest parafialna strona internetowa: www.parafiagrabowiec.prv.pl do odwiedzenia której serdecznie zachęcam, gdyż poprzez nią pragniemy ukazać obraz naszej parafii i wiernych którzy do niej przynależą.

Obecnie cała nasza parafia przygotowuje się do uroczystości nawiedzenia Kopi Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej która będzie miała miejsce się 6 grudnia br. w czasie odpustu ku czci patrona parafii św. Mikołaja.

Jako Proboszcz wraz z Parafianami mam zaszczyt zaprosić wszystkich czytelników Życia Powiśla na grudniowe uroczystości i do odwiedzania tej pięknej, gościnnej grabowieckiej ziemi ze wspaniałą zabytkową świątynią ku czci św. Mikołaja.


Ks. Zbigniew Wypchło
Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Grabowcu