Z Rzymu do Grabowca - sprawozdanie z nadania imienia szkole

"...wy jesteście uśmiechem i nadzieją tej ziemi", słowa Jana Pawła II posłużyły jako motto przewodnie do nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowcu. Właśnie Papież - Polak został patronem placówki. Akt nadania nastąpił 08.05.2008.


Uroczystość rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem biskupa Zygmunta Zimowskiego, którą współkoncelebrowali księża absolwenci szkoły - ks. kan. Wiesław Skrzypczyk i ks. kan. Roman Majchrzyk. Podczas homilii ks. biskup nie krył radości z faktu, że uczniowie i pracownicy PSP w Grabowcu dołączą do Wielkiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.. W czasie Mszy św. ks. Biskup dokonał poświecenia dla szkoły sztandaru ufundowanego przez rade rodziców.
Po zakończeniu mszy św. dyrektor szkoły p. Danuta Zofia Kubiś powitała przybyłych na te uroczystość zaproszonych gości: księdza biskupa wraz z księżmi, przedstawicieli władz powiatu lipskiego z starostą Romanem Ochyńskim, władze gminy Rzeczniów z wójtem Romanem Borkiem, przedstawicieli Delegatury Kuratorium Oświaty z Radomia, absolwentów szkoły a wśród nich miedzy innymi ambasadora RP - Konsula Generalnego we Lwowie Wiesława Osuchowskiego z małżonką, byłych dyrektorów i pracowników szkoły, członków OSP, przedstawicieli kombatantów, dyrektorów sąsiednich placówek szkolnych, przedstawiciel służby zdrowia i weterynarii, leśników, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, i wszystkich obecnych na uroczystości.
Dyrektor szkoły zaprezentowała "monografię" szkoły i historie prac przygotowawczych do nadania imienia tej że placówce. Po tej prezentacji szkoły wójt Gminy Rzeczniów Roman Borek dokonał poprzez odczytanie uchwały Rady Gminy aktu nadania szkole imienia Jana Pawła II. Uczniowie zapatrzeni w przekazany im przez rade rodziców SZTANDAR głośno ślubowali "dbać o dobre imię szkoły postępować zgodnie z nauka głoszoną przez Ojca Świętego… i kochać ojczyznę"… Następnie uczniowie szkoły przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny o Janie Pawle II. Wykonawcy przybliżyli sylwetkę patrona szkoły. Publiczność żywo reagowała na deklamację i śpiew młodych artystów. Słowa "...chcę iść drogą Twej nauki, drogą prawdy, pokoju i przebaczenia. I miłości...." wzbudziły podziw i łzy. Widzowie docenili aktorów długimi owacjami, serdecznymi uśmiechami i życzliwymi słowami.


Punktem kulminacyjnym uroczystości stało się odsłonięcie i poświęcenie przez księdza Biskupa Pamiątkowej Tablicy z płaskorzeźbą popiersia Jana Pawła II i napisem: "OD WAS MŁODYCH ZALEŻY PRZYSZŁOŚĆ.DO WAS NALEŻY ODPOWIEDZIALNOŚĆ".


Następnym punktem programu były wystąpienia gości. Duży aplauz zdobyło wystąpienie ambasadora RP ,p. Wiesława Osuchowskiego. Nawiązał do tradycji, historii i religijności narodu polskiego Sięgnął do własnych korzeni. Czule wspominał lata nauki w grabowieckiej podstawówce, tym bardziej ,że występ młodzieży obudził tęsknotę za krajem lat dziecięcych oraz przywiązanie do Małej Ojczyzny-Grabowca. Dyplomata zwrócił się do występujących ze słowami uznania i podziwu .W dowód sympatii i za trud włożony w uświetnienie uroczystości, ambasador zaprosił grupę artystów na kilkudniowy pobyt na we Lwowie.
Gwoździe pamiątkowe to nieodłączny element takich spotkań. Wbicie w drzewiec sztandaru "gwoździa-tarczy z własnym nazwiskiem "okazało się nie tylko symbolem jednania ze szkołą, ale także wsparciem finansowym dla dalszego rozwoju szkoły. Zgromadzenie gości w gmachu PSP: obejrzenie wystawy prac plastycznych uczniów "Jan Paweł II w oczach dzieci", czytanie prac literackich młodej społeczności szkolnej: "Za co kochamy Ojca Świętego?" oraz "Wiersz dla Papieża-Polaka", podziwianie okolicznościowej dekoracji: wystaw, kącików, gazetek, itp., smaczny poczęstunek, zakończyło tę doniosłą uroczystość.

"...człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym się dzieli z innymi" ......słowa Karola Wojtyły niczym podmuch majowego wiatru unosiły się wśród zaproszonych i gospodarzy.


Marzena Miłek-Dzik